Google+

เหมาลำ

โดย: Abc [IP: 171.100.81.xxx]
เมื่อ: 2014-01-24 21:23:13
อยากทราบว่าเช่าสปีดโบ้ทเหมาลำจะมีค่่ใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาที่แจ้งไว้อีกรึเปล่าคะ

อย่างเช่นค่าจอดเรือ หรือค่าทำเนียมขึ้นเกาะ
#1 โดย: ตะวัน เกื้อเดช [IP: 171.6.248.xxx]
เมื่อ: 2014-01-26 17:41:14
สวัสดีครับ หนู Abc

จะเช่าสปีดโบ้ทเหมาลำส่วนตัวจะมีค่่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาที่แจ้งไว้อีกคือ ค่าทำเนียมขึ้นเกาะ ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 380,871