Google+

จอยทัวร์ เริ่ม 9:30

โดย: ปอร์ลดา [IP: 134.196.196.xxx]
เมื่อ: 2014-11-11 01:21:15
มีจอยทัวร์ เที่ยวเกาะ เริ่มประมาณ 9:30 ไหมคะ เนื่องจากมาถึงสนามบินกระบี่ 8:00 คะ
#1 โดย: ลุงตะวัน [IP: 58.8.216.xxx]
เมื่อ: 2014-11-11 05:44:03
สวัสดีครับ หนู ปอร์ลดา

จอยทัวร์เที่ยวเกาะ เริ่มประมาณ 9:30 น. ไม่มีครับ
นอกจากว่าเราต้องเหมาลำอย่างเดียว

ขอบคุณครับ
#2 โดย: ปอร์ลดา [IP: 134.196.196.xxx]
เมื่อ: 2014-11-15 12:25:32
ขอบคุณคะ จอยทัวร์เริ่มกี่โมงคะ
#3 โดย: ปอร์ลดา [IP: 134.196.196.xxx]
เมื่อ: 2014-11-15 12:32:39
ถ้ามาถึงสนามบินกระบี่ 8:00
สามารถมารับที่สนามบินกระบี่ หรือเมืองกระบี่เพื่อไปจอยทัวร์ทันหรือป่าวคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 380,707